Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je řešena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je Jarmila Elznerová, bydlištěm Mouchnice 98, 683 33 MOUCHNICE (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:

email: info@jarmilaelznerova.cz
telefon: 607 169 213

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Pokud chcete, napište mi e-mail, nebo zavolejte. Na vaše e-maily a telefonáty budu reagovat v nejkratší možné době. Uchovávám si kontakty pouze pro dlouhodobou spolupráci, kontakty přátel a rodiny 🙂

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 2.6.2021.