Obchodní podmínky

Jelikož jsem „pouze“ jednatelkou a zakladatelkou firmy GARDE CLIENTELA s.r.o. a spolku Clientela, z.s., veškeré obchodní aktivity jsou pouze a výhradně skrz tyto organizace.

Ochrana osobních údajů

Kompletní znění Podmínek ochrany osobních údajů naleznete na https://jarmilaelznerova.cz/ochrana-osobnich-udaju/